Domov

Vitajte na stránke Slovenskej spoločnosti infektológov

Slovenská spoločnosť infektológov (SSI) združuje lekárov, ktorí pracujú v odbore infektológia a tropická medicína alebo majú o tento odbor záujem. SSI je súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) ako jedna z jej vedecko-odborných spoločností.

V súčasnosti má SSI približne 200 členov. Možnosť zaregistrovať sa za nového člena spoločnosti je prostredníctvom stránky SLS. Hlavným orgánom spoločnosti je výbor SSI, ktorý sa volí na obdobie 4 rokov.
Zoznam infektológov (XLS)

V apríli 2011 sa konali volby do výboru Slovenskej spolocnosti infektológov na nasledujúce funkcné obdobie rokov 2011-2014. Zápisnicu volebnej komisie s výsledkami volieb si môžete pozrieť tu: príloha

DEŇ DETSKEJ INFEKTOLÓGIE VENOVANÝ 90. VÝROČIU NARODENIA PRIMÁRA MUDR. JÁNA VIRGALU
23.9.2016 - KONGRES HOTEL ROCA Južná Trieda 117 Košice